کاتالوگ آببندهای مکانیکی
کاتالوگ مواد کربنی و فروآلیاژی
گرافیت طبیعی یا همان گرافیت چرب نام شناخته شده در ایران است که در صنعت کشور بسیار حائز اهمیت است . این ماده کربن دار جهت فرآینده های تولیدی ، روانکاری ، پوشش دهی و عایق حرارتی استفاده میشود .صنعت لنت سازی ، صنایع فورج ، صنایع اکسترود قطعات ، صنایع چاه های ارت ، صنایع روانکاری و خیلی از صنایع مهم کشور از این ماده  استفاده میکنند . بزرگترین صادر کننده گرافیت در دنیا کشور چین میباشد که از عمده مشتریان آنان ، کشور ایران است که سالیانه مصرف قابل توجهی از ماده را دارد . 
گرافیت چرب
​​​​گرافیت چرب 97 درصد کربن مش 700​
​​​​گرافیت چرب 85 درصد کربن مش 325
​​​​گرافیت چرب 90 درصد کربن مش 325 ​
ویدیو محصولات (گرافیت چرب)
فرو سیلیس
فرو سیلیکو منگنز
فرو منگنز ( پر ، کم کربن )
فرو آلیاژ ها