کاتالوگ آببندهای مکانیکی
کاتالوگ مواد کربنی و فروآلیاژی
گرافیت طبیعی یا همان گرافیت چرب نام شناخته شده در ایران است که در صنعت کشور بسیار حائز اهمیت است . این ماده کربن دار جهت فرآینده های تولیدی ، روانکاری ، پوشش دهی و عایق حرارتی استفاده میشود .صنعت لنت سازی ، صنایع فورج ، صنایع اکسترود قطعات ، صنایع چاه های ارت ، صنایع روانکاری و خیلی از صنایع مهم کشور از این ماده  استفاده میکنند . بزرگترین صادر کننده گرافیت در دنیا کشور چین میباشد که از عمده مشتریان آنان ، کشور ایران است که سالیانه مصرف قابل توجهی از ماده را دارد . 
گرافیت چرب
​​​​گرافیت چرب 97 درصد کربن مش 700​
​​​​گرافیت چرب 85 درصد کربن مش 325
​​​​گرافیت چرب 90 درصد کربن مش 325 ​
ویدیو محصولات (گرافیت چرب)
فرو سیلیس
فرو سیلیکو منگنز
فرو منگنز ( پر ، کم کربن )
فرو آلیاژ ها
فرو سیلیکو منگنز
با توجه به اینکه فرو سیلیکو منگنز خواص هر دو فروآلیاژ فرومنگنز و فروسیلیسیم را ارائه می‌دهد، به عنوان جایگزین این دو فروآلیاژ در صنعت فولاد سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این ماده به حذف برخی ناخالصی ها مثل گوگرد، فسفر، نیتروژن و اکسیژن از زمینه فولاد، کمک می‌کند و باعث بهبود خواص مکانیکی فولاد می‌شود. همچنین دو عنصر سیلیسیم و منگنز با ایجاد ترکیباتی به بالا رفتن سختی و استحکام فولاد کمک می‌کنند. می‌توان گفت هیچ گونه فولادی وجود ندارد که مقادیری از سیلیسیم و منگنز در ترکیب آن یافت نشود.
فرو منگنز
پر کربن
کم کربن
متوسط کربن
فرومنگنز به عنوان یکی از اجزای آلیاژی برای افزایش مقاومت، افزایش سختی و کاهش شکنندگی و رفتار حرارتی فولادها می باشد. فروآلیاژهای منگنز برای جدا کردن گوگرد و اکسیژن زائد در کوره فولاد سازی به کار می روند زیرا غلظت زیاد گوگرد در فولاد، همگنی آن را کاهش داده، باعث سهولت شکست آن می گردد. لذا منگنز با گوگرد ترکیب می شود تا سولفید منگنز موجود در سرباره را تشکیل دهد.