تامین انواع مواد اولیه مصرفی صنایع فولاد 

صنعت نوین ارس

آب بند مكانيكي به قطعه اي اطلاق مي شود كه شامل دو سطح صاف يكي ثابت و ديگري متحرك بوده  و محل اصلي آب بندي، سطح تماس بين قسمتهاي ثابت و متحرك كه عمود بر محور چرخش محور است مي باشد.معمولاً حلقه يا رينگ متحرك جزئي است كه همراه با محور دوران كرده و توسط رينگ هاي اب بند كمكي مانند ارينگ، ارينگ V شكل و يا آكاردئونيها روي محور سوار مي شود و توسط نيروي فنر همواره با سطح ثابت مقابل در تماس نگه داشته مي شود اين امر به تنظيم  محوري اتوماتيك آب بند با توجه به حركت محور و ميزان سايش سطح آب بند كمك مي كند.