تامین انواع مواد اولیه مصرفی صنایع فولاد 

صنعت نوین ارس

مواد کربن گرافیتی (پترولیوم کک ،گرافیت کم سولفور ، گرافیت چرب نقره ای ، گرافیت نیمه چرب و خشک ، گرافیت بدون سولفور)
مواد افزودنی صنایع فولاد و ریخته گری (پوشان های پایه آبی و الکلی)
فروآلیاژها (فرو سیلیکو منگنز ، فرو سیلیس ، فرو منیزیم)
فیلترهای سرامیکی نسور smikal (فیلتر های 10 و 20 ppi)
ذغال های صنعتی   (الکتریکی و مکانیکی)