تامین انواع مواد اولیه مصرفی صنایع فولاد 

صنعت نوین ارس

زغال صنعتی / ذغال برقی چیست؟
زغال صنعتی / ذغال گرافیتی Carbon یکی از مهمترین اجزاء هر موتور الکتریکی محسوب می‌شود که بطور خلاصه کاربرد زغال صنعتی / ذغال گرافیتی Carbon انتقال جریان الکتریسیته بین قطعات ثابت و قطعات چرخشی موتور است. هدایت برق و الکتریسته به قطعات متحرک موتور برقی به علت چرخش و ثابت نبودن بوسیله سیم مسی غیر ممکن است زیرا سیم و کابل به دور خودش پیچیده شده و موتور از حرکت خواهد ایستاد، بنابراین توسط اتصال زغال صنعتی / ذغال گرافیتی Carbon بر روی پوسته کالکتور موتور این امر صورت می‌گیرد، علت استفاده از کربن گرافیت این است که تنها نا فلزی است که قابلیت رسانایی و گذر جریان الکتریسیته را دارد، ضمناً کربن گرافیت از فلز نرم تر است، لذا به سطح قطعات چرخشی موتور آسیبی نمی‌رسد و با گذشت زمان و کارکرد موتور دستگاه، سطح زغال صنعتی / ذغال گرافیتی Carbon خورده و مصرف شده تا به پایان برسد.