منگنز یک عنصر شیمیایی است که با نمادMn  نمایش داده میشود و نام آن از منطقه مگنزیا در یونان گرفته شده است.
دو گروه عمده آلیاژهای منگنز،فرومنگنز و سیلیکو منگنزها هستند .
فروسیلیکو منگنز فروآلیاژی است که از ترکیب سیلیسیم و منگنز تشکیل میشود(۱۲ تا  ۱۶ درصد سیلیسیم – ۵۰ تا ۷۰ درصد منگنز) و خواص هردو آنها را دارا بوده ویکی از پرمصرف ترین فروآلیاژ در جهان به شمار میرود.
فروسیلیکو منگنز جایگزین خوبی برای فروسیلیس و فرومنگنز شده است و خواص هردو را در تولید فولاد تامین میکند.
استفاده از فروسیلیکو منگنز بجای فروسیلیس و فرومنگنز از نظر اقتصادی خیلی به صرفه تر بوده ،و به همین دلیل است که امروزه ،این فرو آلیاژ به‌ طور گسترده توسط فولادسازان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
علاوه براین در فروسیلیس منگنز عناصر مضر مانند فسفر و گوگرد کمتر بوده وهمین امر باعث شده که این فروآلیاژ بعد از فرومنگنز جز پرمصرف ترین فروآلیاژ درجهان باشد.
امروزه آلیاژسازی با فروسیلیکو منجر به بهتر شدن خواص فولاد شده ،به گونه ای که میتوان فولاد تمیزتری را بدون هیچ ناخالصی تولید نمود.
فروسیلیکو براساس میزان سیلیس و منگنز موجود درآن ،تنوع بسیارگسترده ای دارد.