آب بند های مکانیکی 1

فصل دوم تعيين جنس قطعات آب بند مكانيكي   اكنون به انتخاب جنس براي قطعات آب بند مي پردازيم. در اين مورد براي سه قسمت، ماده مناسب انتخاب مي شود كه عبارتند از: قطعات فلزي تركيب سطوح آب بند قسمتهاي الاستومري يا لاستيكي 2-1- انتخاب قسمتهاي فلزي براي آب بند معمولاً انتخاب فلزي عالي، براي قطعات آب بند كار آساني است. اگر قسمتهاي مرطوب پمپ (اين قسمتها به وسيله عمل …
ادامه مطلب

آب بند های مکانیکی

آب بند مكانيكي به قطعه اي اطلاق مي شود كه شامل دو سطح صاف يكي ثابت و ديگري متحرك بوده  و محل اصلي آب بندي، سطح تماس بين قسمتهاي ثابت و متحرك كه عمود بر محور چرخش محور است مي باشد.معمولاً حلقه يا رينگ متحرك جزئي است كه همراه با محور دوران كرده و توسط رينگ هاي اب بند كمكي مانند ارينگ، ارينگ V شكل و يا آكاردئونيها روي محور …
ادامه مطلب