گرافیت یک ساختار کریستالی ، نیمه فلز و یکی از 3 آلوتروپی کربن  می باشد. بیشترین رنج استفاده ی گرافیت در صنایع تولید فولاد و چدن است  و می توان گفت کربن عضو جدا نشدنی  ساختار فولاد وچدن می باشد که با هر درصدی در مذاب  چدن و فولاد ،خواص متفاوتی  به این مواد القا خواهد کرد . استفاده از گرافیت به صنعت متالورژی رنج بسیار گسترده ایی دارد، که می توان به مواردی چون:
بالابردن سختی فولاد با افزودن گرافیت
تولید الکترود های صنعتی متالورژی با پرس پترولیوم کک
احیای فولاد و اکسید های فلزات با استفاده از اکسیداسیون کربن به اشکال کک متالورژی ، ذغال حرارتی ،کک ،گرافیت و

Graphite powdre
oily
Semi_oily
DRY
98
90
95
0.15
0.009
0.005
0.50
4
7
0.50
0.50
1
220
220
325

​sulfur

​ASH

SIZE
Components

fixed carbon

V.M.
​گرافیت چرب لنت سازی و ریخته گری