ذغال های صنعتی موتور های AC/DC

موتور DC چیست و انواع الکتروموتور جریان DC الکتروموتور جریان مستقیم یا DC : الکتروموتور جریان مستقیم DC دارای آرمیچری از آهن ربای الکتریکی است . یک سوییچ گردشی بنام کموتاتور جهت جریان الکتریکی را در هر سیکل دوبار برعکس می کند تا آهنرباهای الکتریکی بوجود آید در آرمیچر ، آهنربای دائمی را در بیرون آرمیچرجذب و دفع کنند. سرعت دوران الکتروموتور DC به گشتاور ترمزی بستگی دارد به عبارت …
ادامه مطلب

آب بندهای مکانیکی 4

فصل پنجم آب بندي مواد گرم با يادگيري اصول اوليه آب بندي، دو نوع كاربرد ماده گرم كه مشكلات زيادي را براي اب بندي ايجاد مي كند بررسي مي كنيم: اب گرم روغن گرم 5-1- آب بندي مواد گرم آب به عنوان روان كننده مناسب در نظر گرفته مي شود، چرا كه مي تواند در بين سطوح صيقلي شده آب بند مكانيكي روان كنندگي مناسبي را ايجاد كند اما در …
ادامه مطلب

آببند های مکانیکی 3

بررسي انواع سيال ها تحت كنترل هاي محيطي به مايعهاي آب بندي شونده كه در هفت گروه جاي دارند دوباره اشاره مي شود كه عبارتند از: 1. سيالهايي كه نسبت به تغييرات جزئي در فشار و درجه حرارت حساس هستند. 2. سيالهايي كه به دو آب بند مكانيكي نياز دارند. 3. مايع، گاز و مواد جامد غير روان كننده.
ادامه مطلب

آب بند های مکانیکی 2

براي هر مشكل كاركرد آب بندهاي مكانيكي، سه راه حلقابل قبول وجود دارد كه عبارتند از: يك آب بند استاندارد قرار داده و اميدوار باشيد كه كار كند. آب بند ويژه اي بسايزيد كه بتواند مشكلات ايجاد شده را جبران كند. محيط اطراف آب بند را كنترل كنيد تا از بروز مشكل جلوگيري كند.
ادامه مطلب

آب بند های مکانیکی 1

فصل دوم تعيين جنس قطعات آب بند مكانيكي   اكنون به انتخاب جنس براي قطعات آب بند مي پردازيم. در اين مورد براي سه قسمت، ماده مناسب انتخاب مي شود كه عبارتند از: قطعات فلزي تركيب سطوح آب بند قسمتهاي الاستومري يا لاستيكي 2-1- انتخاب قسمتهاي فلزي براي آب بند معمولاً انتخاب فلزي عالي، براي قطعات آب بند كار آساني است. اگر قسمتهاي مرطوب پمپ (اين قسمتها به وسيله عمل …
ادامه مطلب

آب بند های مکانیکی

آب بند مكانيكي به قطعه اي اطلاق مي شود كه شامل دو سطح صاف يكي ثابت و ديگري متحرك بوده  و محل اصلي آب بندي، سطح تماس بين قسمتهاي ثابت و متحرك كه عمود بر محور چرخش محور است مي باشد.معمولاً حلقه يا رينگ متحرك جزئي است كه همراه با محور دوران كرده و توسط رينگ هاي اب بند كمكي مانند ارينگ، ارينگ V شكل و يا آكاردئونيها روي محور …
ادامه مطلب